Kurullar

 TÜRK KARDİYOLOJİ DERNEĞİ YÖNETİM KURULU

Başkan Mahmut ŞAHİN
Gelecek Başkan Mustafa Kemal EROL
Başkan Yardımcısı  Adnan ABACI
Genel Sekreter    Engin BOZKURT
Genel Sekreter Yardımcısı  Sinan AYDOĞDU
Sayman       Necla  ÖZER
Üyeler  Ömer GÖKTEKİN
Meral KAYIKÇIOĞLU
Mehmet Birhan YILMAZ

ARİTMİ ÇALIŞMA GRUBU YÖNETİM KURULU

Başkan Dursun ARAS
Önceki Başkan Mesut DEMİR
Üyeler        Mehmet KANADAŞI
  Nihal AKAR BAYRAM
  Sabri DEMİRCAN

KALP YETERSİZLİĞİ ÇALIŞMA GRUBU YÖNETİM KURULU

Başkan İbrahim SARI
Önceki Başkan Mehmet Birhan YILMAZ
Üyeler        Hakan ALTAY
Ahmet EKMEKÇİ
  Nesligül YILDIRIM

KALP YETERSİZLİĞİ ÇALIŞMA GRUBU YÖNETİM KURULU

Başkan İbrahim SARI
Önceki Başkan Mehmet Birhan YILMAZ
Üyeler        Hakan ALTAY
Ahmet EKMEKÇİ
  Nesligül YILDIRIM

KAPAK HASTALIKLARI ÇALIŞMA GRUBU YÖNETİM KURULU

Başkan Sait Mesut DOĞAN
Önceki Başkan Mustafa AYDIN
Üyeler        Musluhittin Emre ERKUŞ

KARDİYAK GÖRÜNTÜLEME ÇALIŞMA GRUBU YÖNETİM KURULU

Başkan Selen YURDAKUL
Önceki Başkan Leyla Elif SADE
Üyeler        Asuman BİÇER YEŞİLAY
Ebru ÖZPELİT
  Hale ÜNAL AKSU

KORONER KALP HASTALIĞI ÇALIŞMA GRUBU YÖNETİM KURULU

Başkan Mustafa Necati DAĞLI
Önceki Başkan Mehmet YAZICI

LİPİT ÇALIŞMA GRUBU YÖNETİM KURULU

Başkan Remzi YILMAZ
Önceki Başkan Meral KAYIKÇIOĞLU
Üyeler        Ceyhun CEYHAN
Öner ÖZDOĞAN
Levent Hürkan CAN