Çalışma Grupları

 ARİTMİ ÇALIŞMA GRUBU

 HİPERTANSİYON ÇALIŞMA GRUBU

 KALP YETERSİZLİĞİ ÇALIŞMA GRUBU

 KALP HASTALIKLARI ÇALIŞMA GRUBU

 KARDİYAK GÖRÜNTÜLEME ÇALIŞMA GRUBU

 KORONER KALP HASTALIĞI ÇALIŞMA GRUBU

 LİPİT ÇALIŞMA GRUBU